Viridian 2 promo

Formularz reklamacji

Formularz zwrotu

.…………..……………...

Data i miejscowość

.................................

Imię i nazwisko

.....……………………

Adres zamieszkania

………………………..

e-mail

…..............................

telefon

SUNSHINE HEALTHCARE

The Shop

ul. Za Strugiem 18B/1

34-500 Zakopane

biuro@sunshineworld.co.uk

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od:

  • umowy sprzedaży następujących rzeczy*
  • umowy dostawy następujących rzeczy*
  • umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi *

 

Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy:

 

1. ….............................................................  2. ….............................................................

3. ….............................................................  4. ….............................................................

5. ….............................................................  6. ….............................................................

7. ….............................................................  8. ….............................................................

9. ….............................................................  10. …............................................................

 

 

Data zawarcia umowy/odbioru* : .….….……………………

 

 

……………………….….

Podpis Konsumenta

 

* niewłaściwe skreślić | * skreślić jeśli nie dotyczy | * niewłaściwe skreślić lub skreślić całość jeśli nie dotyczy

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14

dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w

posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła

w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Nas najpierw MAILOWO!:

biuro@sunshineworld.co.uk, a potem dopiero listownie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy

w drodze jednoznacznego oświadczenia (uprzejmie prosimy o wysyłanie formularza najpierw pocztą

elektroniczną na adres: biuro@sunshineworld.co.uk).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to

obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym

zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne

rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia

nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od

dnia, w którym poinformowali nas Państwo (MAILOWO - drogą poczty elektronicznej:

biuro@sunshineworld.co.uk) o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest

zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w

sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Twoje konto

Pomocne linki

Informacje

O firmie

Ostatnio przeglądane

Realizacja Soluma.pl © 2016 sunshinehealthcare.pl. All Rights Reserved.